TID

TID

 

THIẾT BỊ KẾT THÚC KHÔNG KHÍ NÀO ĐỂ KIẾM TIỀN VỚI CÁC GẠCH KIM LOẠI TIÊU CHUẨN HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN HOÀN TOÀN

Những bộ khuếch tán xoáy này cho phép xuất hiện trần liền mạch mà không có bất kỳ gián đoạn thị giác nào

Vô hình do đơn vị chức năng được phủ màu đen nằm ở phía sau của bộ khuếch tán hoặc gạch trần
Tùy chọn kết hợp linh hoạt với các tấm trần kim loại tiêu chuẩn đục lỗ khác nhau hoặc mặt khuếch tán tấm đục lỗ do nhà máy sản xuất
Thoải mái tối đa do phân phối không khí xoáy, giảm nhanh vận tốc không khí cung cấp và chênh lệch nhiệt độ
Dễ dàng cài đặt, với hộp thông gió hoặc kết nối không khí trực tiếp