TYPE RFD-SIRIUS

TYPE RFD-SIRIUS LOẠI RFD-SIRIUS
RFD-SIRIUS LÀ THIẾT BỊ KẾT THÚC KHÔNG KHÍ KẾT HỢP VỚI ĐƠN VỊ VAV
RFD-SIRIUS được sử dụng trong các hệ thống thông gió và điều hòa không khí để điều khiển lưu lượng âm lượng theo nhu cầu và như một thiết bị đầu cuối không khí.

Kích thước danh nghĩa RFD: 160, 200, 250, 315 và 400
Kích thước danh nghĩa SIRIUS: 125, 160, 200 và 250
Phạm vi tốc độ dòng chảy khối lượng: 4,7 đến 171,3 l / s hoặc 17 đến 617 m³ / h
Cung cấp không khí
Lắp đặt trần nhà, với vòi xả cũng bị treo
Điều khiển tín hiệu đầu vào qua bus MP, LonWorks FTT-10A, Modbus RTU hoặc tín hiệu tương tự
Yếu tố cách âm tích hợp
Cảm ứng cao dẫn đến giảm nhanh sự chênh lệch nhiệt độ và tốc độ dòng khí
Lý tưởng cho vùng thoải mái

Thiết bị và phụ kiện tùy chọn

Mặt khuếch tán tiếp xúc có sẵn trong màu RAL CLASSIC