TYPE VDR

Type VDR

LOẠI VDR
ĐỐI VỚI SỰ KHÁC BIỆT NHIỆT ĐỘ LỚN TRONG CHẾ ĐỘ NHIỆT ĐỘ, KHAI THÁC KHÔNG KHÍ CAO, VỚI MÀU ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU CHỈNH
Máy khuếch tán trần tròn, có điều chỉnh bằng tay hoặc cơ giới theo hướng xả khí, đặc biệt thích hợp cho phòng cao

Kích thước danh nghĩa 315, 400, 630, 800
Tốc độ dòng chảy âm lượng 175 – 1495 l / s hoặc 630 – 5382 m³ / h
Mặt khuếch tán bằng nhôm
Cung cấp không khí
Đối với dòng âm lượng thay đổi và không đổi
Hướng xả có thể được điều chỉnh bằng tay hoặc bằng bộ truyền động
Sự thâm nhập không khí cao ở mức năng lượng âm thanh thấp

Thiết bị và phụ kiện tùy chọn

Mặt khuếch tán tiếp xúc có sẵn trong màu RAL CLASSIC
Kết nối ống ngang hoặc dọc
Thiết bị truyền động để điều chỉnh hướng xả khí