Cung cấp AHU cho Công ty cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên dự án Xây lắp xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo tiêu chuẩn HS-GMP
Chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất thực phẩm chức năng
Địa điểm Cụm công nghiệp Liên Phương – Xã Liên Phương – Huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội
Hạng mục thực hiện Cung cấp AHU cho dự án
Tiến độ Tháng 12 năm 2019

 

Hình ảnh dự án

 

Tags: ,