CUNG CẤP AHU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án Cung cấp AHU cho dự án xây dựng phòng sạch mỹ phẩm
Chủ đầu tư Công ty CP mỹ phẩm Vimac
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất mỹ phẩm
Địa điểm KCN Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
Hạng mục thực hiện Cung cấp AHU
TIến độ 9/2020

Tags: , ,