Cung cấp AHU cho Công ty Dược Tùng Lộc

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án Cung cấp AHU cho ng ty Dược Tùng Lộc
Chủ đầu tư Công ty Dược Tùng Lộc
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất dược phẩm
Địa điểm TP Hà Nội
Hạng mục thực hiện Cung cấp AHU cho dự án
Tiến độ 2021

Sứ mệnh: “Giúp giải quyết những vấn đề sức khoẻ con người mà thế giới còn đang chưa có giải pháp tối ưu dựa trên tinh hoa của khoa học và thảo dược, ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ Y học thế giới”