Cung cấp AHU cho Công ty EUVET

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất thuốc thú y EUVET

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án Cung cấp AHU cho ng ty EUVET
Chủ đầu tư Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất thuốc thú y EUVET
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất thuốc thú y
Địa điểm TP Hà Nội
Hạng mục thực hiện Cung cấp AHU cho dự án
Tiến độ 2021

NG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y EUVET là đơn vị nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, phân phối các chế phẩm: Thuốc Thú y các loại vắc xin, các chế phẩm sinh học phục vụ cho việc phòng và chữa bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản