CUNG CẤP AHU CHO CÔNG TY KINH ĐÔ MIỀN BẮC

Công ty Kinh đô miền Bắc231

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên dự án Cung cấp AHU cho công ty Kinh đô miền Bắc
Chủ đầu tư Công ty Kinh đô Miền Bắc
Lĩnh vực hoạt động Thực phẩm – Chế biến và Đóng gói
Địa điểm Hưng Yên
Hạng mục thực hiện Cung cấp AHU cho dự án
Tiến độ 2020

 

 

 

 

Tags: ,