Cung cấp AHU cho nhà máy thuốc thú y Việt Nam

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên dự án Dự án nhà máy thuốc thú y Việt Nam
Chủ đầu tư Công ty TNHH thuốc thú y Việt Nam
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất thuốc thú y
Địa điểm KCN Quang Minh – Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội
Hạng mục thực hiện Cung cấp AHU cho dự án
Tiến độ Tháng 4 năm 2020

 

Hình ảnh dự án

Tags: ,