DLQ-AK

DLQ-AK

CHO MỘT CÁCH MẠNG MỘT CÁCH ĐỂ BỐN-CÁCH CUNG CẤP KHAI THÁC KHÔNG KHÍ, VỚI MÀU ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU KHIỂN KHÔNG KHÍ
Máy khuếch tán trần vuông

Kích thước danh nghĩa 300, 400, 500, 600, 625
Tốc độ dòng chảy khối lượng 40 – 565 l / s hoặc 144 – 2034 m³ / h
Khuôn mặt khuếch tán vuông
Mặt khuếch tán làm bằng thép tấm mạ kẽm, sơn tĩnh điện
Cung cấp không khí
Đối với dòng âm lượng thay đổi và không đổi
Đối với tất cả các loại hệ thống trần
Cảm ứng cao dẫn đến giảm nhanh sự chênh lệch nhiệt độ và tốc độ dòng khí

Thiết bị và phụ kiện tùy chọn

Mặt khuếch tán tiếp xúc có sẵn trong màu RAL CLASSIC
Kết nối ống ngang
Hộp thông báo với lưỡi dao giảm chấn