CUNG CẤP AHU CHO CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NĂM THÁI

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên dự án Dự án nhà máy thuốc thú y Năm Thái
Chủ đầu tư Công ty TNHH thuốc thú y Năm Thái
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất thuốc thú y
Địa điểm Lô 3 – CN 6 – Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi – Huyện Thanh Trì – Hà Nội
Hạng mục thực hiện Cung cấp AHU cho dự án
Tiến độ 2020

Hình ảnh dự án

Cung cấp AHU cho Công ty TNHH thuốc thú y Năm Thái

Cung cấp AHU cho Công ty TNHH thuốc thú y Năm Thái

Cung cấp AHU cho Công ty TNHH thuốc thú y Năm Thái

Cung cấp AHU cho Công ty TNHH thuốc thú y Năm Thái

Cung cấp AHU cho Công ty TNHH thuốc thú y Năm Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: ,