CUNG CẤP AHU CHO NHÀ MÁY DƯỢC LIỆU NINH HIỆP

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên dự án Dự án nhà máy dược liệu Ninh Hiệp
Chủ đầu tư Công ty cổ phần dược liệu Ninh Hiệp
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất, nghiên cứu và phân phối các sản phẩm dược liệu
Địa điểm Cụm CN Đa nghề Đông Thọ – Yên Phong, Bắc Ninh
Hạng mục thực hiện   Cung cấp AHU cho dự án
Tiến độ Tháng 3 năm 2020